Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juni 2017

Schaarse ruimte vraagt nieuwe parkeervisie

Afgelopen woensdag werden de contouren van de nieuwe parkeervisie besproken. D66-raadslid Tom Rustebiel is tevreden: ‘In de visie wordt de balans tussen publieke ruimte en parkeerplekken ter discussie gesteld, en dat is goed. Uit onderzoek blijkt dat Stadjers in hun straat vooral hechten aan verkeersveiligheid, groen en speelruimte.’

Ter voorbereiding op de vergadering is Tom even gaan rekenen aan de hoeveelheid ruimte die parkeerplekken innemen. ‘Alleen al in de openbare ruimte – dus exclusief opritten, garages en terreinen – hebben we 70.000 parkeerplekken. Dat is een file van Groningen naar Frankfurt. En dan te bedenken dat de gemiddelde auto 23 uur per dag stil staat.’

Leefstraten

Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat Stadjers de auto voor de deur parkeren niet meer heilig vinden. ‘Het is de achtste prioriteit als het gaat om het straatbeeld, na bijvoorbeeld verkeersveiligheid, groen en speelruimte. Het onderbouwt in die zin de motie van de leefstraten, die we eerder met andere partijen indienden.’

In zo’n leefstraat bepalen bewoners zelf hoe ze hun straat in willen vullen, hierbij stellen ze regelmatig de auto ter discussie. ‘Een mooi voorbeeld van straatregie. Daarbij is het de juiste plek om het ruimteprobleem aan te pakken. We slagen er als gemeente steeds beter in parkeerforensen uit de wijken te krijgen, maar het buurtparkeren kunnen mensen prima met elkaar oplossen.’

Parkeeroplossingen

Hoewel leefbaarheid, duurzaamheid en publieke ruimte een belangrijke rol hebben in de visie, staan er ook parkeeroplossingen in. ‘Denk aan het benutten van P+R-terreinen voor bewoners, het beter benutten van bedrijfsparkeerterreinen en het stimuleren van andere vormen van vervoer en duurzame initiatieven zoals deelauto’s en elektrische auto’s. Op al deze ontwikkelingen moeten we inspelen, want met name in niet-stedelijke omgevingen blijft het autoverbruik nog wel even groeien.’

Parkeervisie

In de parkeervisie wordt de Diepenring aangehaald als voorbeeld van een verstoorde balans tussen publieke ruimte en parkeren. ‘Onze motie over de autovrije Diepenring klinkt dus door. De Diepenring is een goed voorbeeld van die verstoorde balans, omdat 360 auto’s recreatief en duurzaam gebruik blokkeren terwijl de parkeergarages een matige bezetting hebben.’

Met de pijlers onder de nieuwe parkeervisie gaat het college nu in de stad het gesprek aan. Tom: ‘We hopen dat de uitkomsten van het onderzoek zich doorvertalen in meer publieke ruimte en iets minder blik op straat. Maar dat lukt alleen, als Stadjers dit ook zien zitten én we goed blijven inzetten op alternatieven. Want ondanks alle duurzame alternatieven, blijft de auto echt nog wel even in zwang. Maar we kunnen er wel anders mee omgaan.’

 

Lees ook:

Diepenring: van parkeerplaats naar boulevard

Waarom gebruiken we 40% van onze ruimte voor stilstaande auto’s?