Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juni 2017

D66 blij met opknapbeurt Stadspark

Het Stadspark wordt opgeknapt en dat is hoognodig, stelt D66-raadslid Tom Rustebiel. ‘De paden zijn drassig en het groen verwildert. Daarvoor moeten bomen wijken, maar we zijn blij dat het college op ons aandringen gaat kijken of de bomen die voor de infrastructuur moeten wijken gecompenseerd kunnen worden.’

Dat bomen moeten wijken vanwege ecologische redenen is niet zo vreemd als het misschien lijkt. ‘De ecologische waarde van de waterkanten kan een forse impuls krijgen, door dat daarvoor nu de ruimte ontstaat. Juist die waterkanten trekken allerlei – deels zeldzame – planten en dieren aan, die nu geen kans krijgen vanwege het onkruid en de verwildering onder de donkere bomen. Ook zorgen minder bomen langs de waterkant ervoor dat er minder blad in het water valt. Door al dat blad verzuurt het water enorm, wat slecht is voor de planten en dieren in de waterpartijen.’

Klimaatadaptatie

Wel verbaasde het Tom, dat het college de maatregelen bestempelde als klimaatadaptatie. ‘Wij dienden in april een motie in over klimaatadaptatie, omdat bomen water en fijnstof opnemen. Het vervangen van bomen door duikers of klimaatvriendelijke oevers is geen klimaatadaptatie zoals we het in de motie bedoelden, wij hebben liever groene klimaatadaptatie in plaats van betonnen.’

PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra stelde de vraag of er niet een wat uitgebreidere discussie over het Stadspark moet plaatsvinden. Tom: ‘Dat pleidooi onderschrijven we van harte. Niet alleen vanwege ecologie en klimaatadaptatie, maar ook omdat het Stadspark meer kansen voor Stadjers kan bieden dan het nu doet. Kijk maar naar de piekuren in het Noorderplantsoen.’

Lees ook:

-Meer groen in Groningen over de motie van D66 m.b.t. klimaatadaptatie