Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 mei 2017

Cynisch over het ‘gaswinningsdossier’

Fractievoorzitter Jetze Luhoff ziet nog geen herstel van het vertrouwen in de rijksoverheid door mensen in de regio, als het gaat om de gaswinningsproblematiek. ‘Ik heb steeds meer moeite om het cynisme te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer er gesproken wordt over een onafhankelijk schadeprotocol, dat wordt vastgesteld door een vertegenwoordiger van de grootste aandeelhouder van de NAM.’

Na de aardbeving in Huizinge op 16 augustus 2012 was iedereen het eindelijk allemaal eens: er was geen ontkomen meer aan dat aardbevingen in Groningen het gevolg waren van de gaswinning. De NAM en ook het rijk – door het jarenlang niet erkend te hebben – verloren het vertrouwen van deze regio. ‘We waren het erover eens dat schade vergoed moest worden en dat schade in de toekomst door versterking voorkomen moest worden. Nu vier en een half jaar later zien we zien nog steeds gedoe rondom de schadeafhandeling, de nieuwbouwregeling en allerlei protocollen. Kortom, we zien nog steeds geen herstel van vertrouwen.’

‘Onafhankelijk’

De Rijksoverheid heeft twee petten op: ze is aandeelhouder van de NAM en ze is verantwoordelijk voor de veiligheid en rechten van de burgers in de regio. ‘Beiden belangen worden nu door Economische Zaken behartigd en dat moet sowieso stoppen. Ik word cynisch als er zo vaak mogelijk het woord ‘onafhankelijk’ wordt genoemd om het handelen van de minister van Economische Zaken te legitimeren. Daarbij wordt er nu constant samenwerking en overeenstemming gezocht met de regio, wat op zich niet verkeerd is, maar of de schadeafhandeling goed en snel genoemd kan worden hangt niet af van instemming door lokale bestuurders.’

Democratische rechtsstaat

‘De uiteindelijke toets moet in onze democratische rechtsstaat gevonden worden bij de rechter. Het is daarom goed dat de rechtbank in Assen een aparte aardbevingskamer heeft opgericht, dat de tweede kamer €200.000,- heeft vrijgemaakt in de EZ begroting voor proefprocessen en dat provinciale staten verzocht heeft een fonds voor gedupeerden op te richten.’ De gemeente Groningen voelt zelf de vervelende gevolgen van het jarenlang durende onderhandelingsproces bij bijvoorbeeld de nieuwbouwregeling. Er is een enorme krapte op de woningmarkt en ondertussen hebben al 900 nieuw te bouwen woningen vertraging opgelopen. ‘Mijn verzoek aan het college is om samen met de regio zich bij deze initiatieven aan te sluiten en bewoners te ondersteunen bij het opkomen voor hun rechten.’