Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 april 2017

Motie D66 meer groen voor klimaatadaptatie haalt meerderheid

Op initiatief van D66 nam de gemeenteraad een motie aan om de stad te vergroenen. Raadslid Tom Rustebiel: ‘We willen meer groen in Groningen, omdat dit goed is voor de leefbaarheid, het CO2 opneemt en bovendien klimaateffecten zoals hevige regen kan dempen. We vragen hierop een integrale visie van het college.’

Klimaatadaptatie

Tom deed de oproep in het kader van de groencompensatieregeling, waarin het college gekapte bomen wil compenseren of geld ervoor in een fonds te storten. ‘Een goed voorstel. De uitdagingen van onze tijd vragen echter niet alleen om behoud van groen, maar ook om versterking. Denk aan de snelle groei van onze stad, we willen liever niet dat het groenareaal per hoofd van de bevolking daalt. Bovendien zorgt klimaatverandering in een versteende stad voor problemen. Het water kan niet weg en hitte blijft hangen.’

Luchtkwaliteit

Initiatieven hiervoor zijn er al langer, weet Tom. ‘Maar ze zijn versnipperd. Een bredere visie is nodig zodat we groen ook gerichter in kunnen zetten om bijvoorbeeld CO2 af te vangen. We werken op het gebied van bebouwing en energie – met geothermie en zonnepanelen – al hard aan een groen Groningen. Ook duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda. Volgens D66 hoort hier ook bij dat je kijkt naar hoe bossen, parken, bomenrijen of waterpartijen kunnen helpen om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.’

Leefbaarheid

Er zitten volgens Tom veel meer voordelen aan groene stad: ‘We hebben door een aantal grote projecten best veel moeten kappen, maar de effecten van groen op leefbaarheid, vestigingsklimaat, toerisme, recreatie, biodiversiteit en welzijn zijn positief becijferd. Ik hoop dat de raad de voordelen van groen en de grootstedelijke uitdagingen ook wil bundelen in een voorstel tot vergroening van de stad. Zo kunnen we het college een mooie en ambitieuze opdracht meegeven waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft’.

Recent over duurzaamheid:

-D66 wil scootervrije fietspaden

-Duurzaam OV in Groningen

-Electrische bussen

– Project GeoThermie