Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 maart 2017

D66, PvdA en GroenLinks willen scootervrije fietspaden

Scooters moeten naar de rijbaan, zo willen D66, PvdA en GroenLinks in Groningen. Uit recent onderzoek van GGD Gelderland-Midden blijkt dat scooters nóg vervuilender zijn dan al werd aangenomen. Landelijke wetgeving maakt het sinds 2016 mogelijk om scooters van het fietspad te weren.  D66, PvdA en GroenLinks  dienen daarom schriftelijke vragen in. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Dit is zeer schadelijk voor gezondheid van fietsers, daarom willen we het fietspad er weer voor de fietsers laten zijn.’

De vragen van D66, PvdA en GroenLinks sluiten aan op het pleidooi van partijen als Fietsersbond, Longfonds, Natuur&Milieu en Milieudefensie. Het zou meteen een groot effect hebben op de luchtkwaliteit boven de fietspaden. Vooral de oudere types tweetakt-scooter zijn debet aan de vervuiling en onderwerp van deze discussie. Benni Leemhuis, fractievoorzitter van GroenLinks: ‘Sommige scooters zijn duizenden malen vervuilender dan een bestelbus. Groningen is een echte fietsstad. Dat betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de gezondheid van de fietser.’

Milieuzone
Naast het verplaatsen van de scooter naar de rijbaan houdt Milieudefensie een pleidooi voor het uitfaseren van niet-elektrische scooters. Tom Rustebiel (D66): ‘Daarom vragen we het college ook, of het hierin voor zichzelf nog een rol ziet. Je zou kunnen denken aan een milieuzone, het stimuleren van elektrificatie van bezorgscooters of elektrische fietsen. Gemeenten hebben sinds het najaar de bevoegdheid scooters naar de rijbaan te verplaatsen. We zijn benieuwd wat de mogelijkheden zijn binnen de verschillende vervoerscategorieën. Het moet ook voor de scooterrijder wel veilig gebeuren en duidelijk zijn. En er moet tijd genoeg zijn om over te stappen naar schonere scooters.’

Verkeersveiligheid
De problematiek is D66, PvdA en GroenLinks ernst. D66 en GroenLinks pleitten eerder voor een milieuzone voor scooters en PvdA en GroenLinks lanceerden het initiatiefvoorstel ‘de eerlijke brommer’. Raadslid Sebastiaan Ruddijs van de PvdA: ‘Ook voor de verbetering van de verkeersveiligheid op het fietspad kiezen wij voor het verplaatsen van de scooter naar de weg. Onze fietspaden worden steeds drukker. Snelle scooters veroorzaken soms ronduit gevaarlijke situaties voor fietsers. Niet alleen door de uitstoot van fijnstof, maar ook door het snelheidsverschil. Daar moet echt wat aan gebeuren.’

Draagvlak
Uit een internetconsultatie van overheid.nl deze week bleek, dat er groot draagvlak is voor het weren van scooters op de fietspaden. Idealiter komt er landelijke regelgeving, met bijvoorbeeld een helmplicht. Tom Rustebiel: ‘Maar liefst 84% van de ondervraagden ziet dit zitten en is van mening dat dit consequent en overal zou moeten worden doorgevoerd. Dat klinkt goed, maar de bewegingsruimte van een gemeente is weliswaar vergroot maar nog niet allesomvattend. Maar we hopen dat al deze signalen voor het college voldoende te zijn om alvast stappen te zetten.’

D66, PvdA en GroenLinks willen scootervrije fietspaden