Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 februari 2017

Werkbezoek Oldenburg: Vom Rathaus in die Stadtviertel

Vorige week trok de Groningse gemeenteraad naar zusterstad Oldenburg. Om te praten over de onderlinge samenwerking, maar ook over hoe inwoners betrokken worden bij stadsontwikkeling. Namens D66 reisden Berndt Benjamins, Tom Rustebiel, Koosje van Doesen en Fleur Woudstra mee.

Groningen en Oldenburg onderhouden al 27 jaar een stedenband. De raad van Oldenburg bracht in november 2015 een bezoek aan Groningen om het 25-jarig bestaan te vieren. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann van Oldenburg en burgemeester Peter den Oudsten van Groningen ondertekenden een ‘Letter of Intent’. Daarmee werden de goede betrekkingen tussen beide steden werden verdiept. Afgelopen donderdag bracht de Groningse raad een tegenbezoek.

Loting
D66-raadslid Berndt Benjamins zat als vicevoorzitter van de Groningse raad in Oldenburg de beide raden voor. Hij benoemde de vele overeenkomsten tussen de beide steden. Daarna werd er ingegaan op burgerparticipatie bij stadsontwikkeling. Een fietsexcursie over het nabijgelegen vliegveld, waar een nieuwe woonwijk moet verrijzen, trok 700 betrokken inwoners. Een plan dat zich enigszins laat vergelijken met de ontwikkeling van de Suikerfabriek. Interessant is ook, dat voor de ontwikkeling een consensusontwerp werd gekozen op basis van input van diverse inwoners, van kinderen tot en met belangengroepen. Een gelote groep inwoners maakt het plan met de gemeente vervolgens definitief.

Democratische vernieuwing
Voor Berndt een aanleiding om in zijn bijdrage te refereren aan het debat over vernieuwing van lokale democratie, dat de Groningse raad een week eerder voerde. De dag werd afgesloten met een toast tussen van de beide burgemeesters, waarna in een informele sfeer nog intensief werd doorgepraat over burgerparticipatie, stadsontwikkeling en het verder verdiepen van de onderlinge samenwerking.