Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 januari 2017

Prachtig plan voor groen en scootervrij fietspad Helperzoom

‘Dit kan één van de mooiste fietspaden van Groningen worden’, reageert D66-raadslid Tom Rustebiel op het ontwerp voor de nieuwe fietsroute naar Haren. Het pad wordt ingebed tussen groen en water en de Esserhaag wordt afgesloten voor scooters. Het plan past in de doelstelling van D66 om optimale fietsfaciliteiten in Groningen te realiseren.

Woensdag besprak de gemeenteraad een volgende schakel in de Fietsstrategie: de route vanaf Haren richting de binnenstad. Volgens Tom heeft het college erg goed werk geleverd. ‘Deze variant kan op verreweg het meeste draagvlak in de buurt rekenen. Het fietspad komt volledig vrij van de weg te liggen, tussen een bomenrij en het water. Deze verbinding wordt daardoor niet alleen comfortabel, maar ook qua beleving erg aantrekkelijk.’

Ecologie

‘Deze route zorgt ervoor, dat er in tegenstelling tot de andere opties, nauwelijks bomen hoeven te verdwijnen. Toch was het kiezen tussen het kappen van zo’n 130 beeldbepalende bomen of het aantasten van de oeverwallen, die gekenmerkt worden door een rijke biodiversiteit.’, zegt Tom. ‘Het college heeft ons toegezegd bereid te zijn te zoeken naar royale compensatie van de natuurschade. Ze denken aan lager hangende en minder felle verlichting, het vergroenen van omliggende daken en het plaatsen van een haagje tussen het fietspad en water.’

Fietsers voorrang

‘Wij stellen voor om fietsers voorrang te geven bij de nieuw aan te leggen Helperzoomtunnel, want dan is de nieuwe route ook écht een verbetering van het huidige tracé. Dit past bij een fietsstad als Groningen. Een overgebleven zorgpunt van bewoners richtte zich op de scooters, die massaal over de smalle Esserhaag achter huizen langs richting de Helperzoom scheuren. ‘Wat D66 betreft zijn fietspaden er voor de fietsers. We hebben al veel inzet gepleegd, zowel lokaal als landelijk, om scooters van de fietspaden te weren. Idealiter komt hier ook landelijke regelgeving voor.’

Uitstoot

Tom vervolgt: ‘Eén scooter stoot vaak meer uit dan duizend bestelbusjes, 80% rijdt te hard en het aantal scooters is met 70% gegroeid. Daarnaast is ook het fietsverkeer toegenomen, wat voor gevaarlijke situaties op de paden zorgt.  Dit vraagt echt om actie. Liefst voor de hele stad, maar we zijn blij dat het college er voor de Esserhaag nu al werk van gaat maken. Dat is écht een mooie stap richting scootervrije fietspaden.’