Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 december 2016

Diepenring: van parkeerplaats naar boulevard (Update 21-12)

D66 wil ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op de Diepenring door te snijden in de parkeerplekken. Dat stelt D66-raadslid Tom Rustebiel deze week in het kader van het meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer. ‘Waar andere steden hun grachten gebruiken voor bankjes, boulevards en groen, hebben wij er auto’s staan. Zonde’, zegt Tom.

Tom stelt voor dat het college aan de slag gaat met het vrijmaken van de kades. ‘De Diepenring is een ongepolijste diamant. Stel je toch eens voor, dat er in plaats van geparkeerde auto’s ruimte is voor terrassen, bankjes, een kleine boulevard of groen. Daar zou onze stad veel mooier, leefbaarder, toeristisch aantrekkelijker en duurzamer van worden.’

Kades

De D66-fractie denkt in eerste instantie vooral aan karakteristieke plekken, zoals de Noorderhaven. ‘Eén van de mooiste plekken van de stad, de Noorderhaven, kan veel beleefbaarder gemaakt worden als we daarvoor ruimte creëren. Kijk eens naar de grachten in bijvoorbeeld Utrecht of Delft. Dat kan met de mooie kades in Groningen ook.’

Zorgvuldig

Alhoewel Tom het liefst veel auto’s van de Diepenring ziet verdwijnen, is hij ook realistisch. ‘Laten we eens beginnen om bezoekers van de stad vaker naar de parkeergarages en P+R-terreinen te verwijzen. Dat scheelt op korte termijn al enorm. Het opnieuw organiseren van parkeren voor bewoners is complexer en vraagt goede samenspraak.’

Autobezit

Vorige week kwam via de media naar buiten dat van de Nederlandse steden Groningen na Amsterdam het laagste percentage autobezit heeft. Tom: ‘Toch benutten we nog steeds een héél groot deel van de openbare ruimte om auto’s neer te zetten die gemiddeld 23 uur per dag stil staan. Met die ruimte kunnen we ook andere dingen doen.’

Impressie noorderhaven uit raadsvoorstel 2010 Gemeente Groningen

Impressie noorderhaven uit raadsvoorstel 2010 Gemeente Groningen

Oude discussie

De discussie om ruimte te creëren op de Diepenring door parkeerplekken te verwijderen kwam in 2010 en 2011 ook al voorbij en resulteerde onder meer in het visiedocument ‘Parels en de Ketting’. ‘Dit is niet nieuw. Recent ook bij de Watervisie, de busroutes en de parkeernota kwam het weer ter sprake. Laten we werk gaan maken van de uitgesproken ambities.’

Mijlpalen

D66 denkt dat het autovrij maken van de Diepenring prima past in de traditie van Groningen en aansluit op de keuze van het college om meer verblijfsruimte voor de stadjer te creëren.‘Het autovrij maken van de Grote Markt en het Noorderplantsoen en het verkeerscirculatieplan zijn mijlpalen in onze stadsontwikkeling geweest. Zo kan het met de Diepenring straks ook gaan,’ besluit Tom.

Update 21-12: Aangenomen! De gemeenteraad roept het college op parkeren op de Diepenring terug te dringen met een alternatief parkeerplan. D66 wil van parkeren naar recreëren.

Diepenring: van parkeerplaats naar boulevard (Update 21-12)

 

diep