Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 oktober 2016

Waarom gebruiken we 40% van onze ruimte voor stilstaande auto’s?

Gisteren vergaderde de raadscommissie Beheer en Verkeer over de stappen die het college wil nemen in aanloop naar de nieuwe parkeernota. Raadslid Tom Rustebiel schetste waarom: ‘We gebruiken een heel groot deel van de publieke ruimte voor parkeren terwijl bewoners graag meer willen doen met hun leefomgeving.’

Nederlandse steden zijn nog steeds voornamelijk ingericht op auto’s. ‘In Amsterdam wordt bijvoorbeeld 40% van de openbare ruimte gebruikt om auto’s te parkeren, terwijl dit net als Groningen ook een fietsstad is. Hier blijft het niet bij: 20% van de ruimte is beschikbaar voor rijdende wagens. Fietsers, voetgangers of mensen die willen recreëren moeten het met de resterende ruimte doen. En dan te bedenken dat de Nederlandse auto 23 uur per dag stil staat. Moeten we daarvoor zoveel ruimte inplannen?’, vraagt Rustebiel zich af.

Leefstraten

Aanleiding voor de discussie was een brief van het college, waarin het de route naar een nieuwe parkeernota uitlegt. De gemeente gaat hiervoor uitgebreid in gesprek met Stadjers, wijkverenigingen, ondernemers en belangenverenigingen. ‘Dat is een goede aanpak. We zien dat Stadjers graag meer invloed willen hebben op hun leefomgeving. Vorig jaar diende D66 samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Student en Stad een motie in om met ‘Leefstraten’ te experimenteren. In een aantal straten werden tijdelijk de auto’s aan de kant geschoven en kwam er ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten; ook was er meer plaats voor groen in de straat. Dit werd ontzettend gewaardeerd. Voor dit soort initiatieven maken we graag ruimte’, stelt Rustebiel.

Leefstraat discussie binnenkort op Let's Gro

Leefstraat discussie binnenkort op Let’s Gro

Duurzaam en groen

De nieuwe parkeernota zou wat D66 betreft in moeten spelen op wat Stadjers willen, waarbij goed gekeken moet worden naar de huidige ontwikkelingen. ‘Dan denk ik aan meer thuiswerken, het delen van auto’s, de afnemende populariteit van de auto onder jongeren en een intensievere verstedelijking; allemaal zaken waardoor het autogebruik afneemt.’ Rustebiel hoopt dat de nieuwe parkeernota straks door de gekozen aanpak op een breed draagvlak kan rekenen, waarbij in de lijn van de Leefstraat misschien meer voor groen en minder voor parkeren wordt gekozen. ‘Dat past ook in de ambitie die we hebben om dé wereldfietsstad te zijn en te blijven, en bij de duurzaamheidsdoelstellingen die door de raad zijn omarmd. Maar de bal ligt nu eerst bij de Stadjers!’