Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 oktober 2016

D66 enthousiast over Wijken voor Jeugd

Woensdag 5 oktober werd in de raadscommissie Onderwijs & Welzijn het project Wijken voor Jeugd geëvalueerd. D66 is enthousiast over dit project, dat tot doel heeft het voorveld van de jeugdhulpverlening te versterken. Meer dan honderd initiatieven werden in gang gezet. De focus van de projecten ligt op het versterken van de participatie en talentontwikkeling van de jeugd en de sociale samenhang in de buurt.

Jeugdhulpverlening is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. In Groningen is afgesproken om drie procent van het totale budget te investeren in het versterken van het voorveld van de jeugdhulpverlening. Het doel is om de sociale context van het kind, de pedagogische civil society, te versterken. Het betrekken van de buurt, familie, kennissen en school bij het opvoeden en opgroeien vergroot de draagkracht van gezinnen en helpt problemen voorkomen. Zo hoeft specialistische, dure zorg niet te worden ingezet.

“Voorkomen is beter dan genezen, dat is heel simpel de logische gedachte achter Wijken voor Jeugd’, zegt D66-raadslid Arend Jan Wonink, “Tijdens de commissie heb ik de gemeente gecomplimenteerd met dit project. Het is wat D66 betreft een schoolvoorbeeld van sociaal-liberaal beleid: hoe het versterken van de sociale context het individuele kind betere ontwikkelingskansen geeft.”

Veel projecten kwamen tot stand door initiatieven van burgers en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook veel scholen hebben de kans gegrepen die Wijken voor Jeugd biedt. “Wat fijn dat zoveel mensen in de stad Wijken voor Jeugd als inspiratie zagen om met een plan te komen. Een plan om de kinderen in hun wijk te helpen of te ondersteunen, alleen dat is al positief,” zegt Wonink. De projecten lopen uiteen van een nieuwe speeltuin in de straat tot Mankracht, waarin alleenstaande vaders elkaar helpen de band met hun kinderen te versterken.