Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 september 2016

Lokale aanpak werkt voor De Wijert

Afgelopen woensdag ging de gemeenteraad akkoord met de aanpak van de Van Lenneplaan in De Wijert. ‘Een prachtvoorbeeld van het gebiedsgericht werken zoals we dat in ons verkiezingsprogramma voorstelden. Brede betrokkenheid leidt tot goede plannen met veel draagvlak’, stelt D66-raadslid Tom Rustebiel over het nieuw te vormen plein.

De nieuwe manier van werken komt duidelijk naar voren in de manier waarop de plannen gemaakt zijn. De Wijert was toe aan revitalisatie, maar voordat men in het gemeentehuis om de tekentafel ging zitten werd eerst in de wijk geïnformeerd waar de knelpunten zitten. Niet alleen omwonenden, maar ook ondernemers, bezoekers en onderwijsorganisatie Terra werden vanaf dat moment betrokken bij de planvorming. Wijkwethouder Ton Schroor van D66 trok de zaak vlot. ‘Maar de credits voor dit plan en dit proces gaan écht naar de inwoners, ondernemers en studenten van Terra. Die hebben het plan gemaakt en gedragen’, aldus Schroor.

In de nieuwe plannen komen er extra parkeerplekken en komt het wegdek wat omhoog, waardoor de straat meer het karakter van een plein krijgt. Het naastgelegen Hendrik de Vriesplantsoen wordt hiermee in verbinding gebracht en het groen krijgt daarbij meer aandacht. Rustebiel: ‘De verkeersveiligheid gaat er sterk op vooruit. Misschien nog wel belangrijker is dat het nieuwe plein niet alleen een plek is om te kopen, maar ook om te verblijven. Het wordt echt een plek voor de bewoners van de wijk om elkaar te ontmoeten.’

Rustebiel ziet dat het college goed op koers zit met het wijkgericht werken, met bijvoorbeeld de opknapbeurt van het Coenderspark en nu de aanpak van de Van Lenneplaan. ‘De keuze om te werken met wijkwethouders en daaraan gekoppelde budgetten brengt versnelling aan in projecten, zorgt voor betere planvorming en meer draagvlak. Dit smaakt naar meer.’