Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 april 2016

Koen Castelein: dossiervreter met verbindend vermogen neemt afscheid

Koen Castelein

D66-raadslid Koen Castelein nam afgelopen woensdag na twee jaar afscheid van de gemeenteraad van Groningen. Volgens fractievoorzitter Jetze Luhoff was het ‘even slikken’ toen Castelein aankondigde te zullen stoppen. “De afgelopen jaren heeft hij zich laten zien als een echte dossiervreter met politiek gevoel én verbindend vermogen. Een zeldzame en uiterst waardevolle combinatie.” Ter ere van zijn afscheid interviewden we Castelein.

Castelein stopt met het raadswerk vanwege een nieuwe baan die hij heeft aanvaard in Baarn. Die valt niet te combineren met het raadswerk. Tijdens de raadsvergadering gaf hij het stokje over aan Tom Rustebiel. In zijn afscheidsrede deed hij een oproep aan de raadsleden om altijd de stem van de zwijgende meerderheid mee te nemen in hun afwegingen.

Wat bewoog je om politiek actief te worden? En om je te kandideren voor het raadswerk?

“Wat mij bewoog om de politiek in te gaan was de mogelijkheid was mijn nadrukkelijke mening over verschillende onderwerpen in de samenleving. Ik vond dat als ik een mening had, ik er iets mee moest doen. Politiek actief worden is dan een nodige, maar ook logische stap. Ik heb mij gekandideerd voor de raad omdat ik vind dat in een jonge stad als Groningen ook jongeren zich kandideren. Maar ik heb mij vooral gekandideerd omdat ik graag bij wilde dragen aan de toekomst van Groningen.”

Desondanks kies je halverwege deze raadsperiode voor een baan, waardoor je geen raadslid meer kunt zijn. Wat zijn hierin je afwegingen?

“Dat klopt. Ik vind het opgeven van mijn raadszetel een pijnlijke consequentie van mijn keuze om te gaan voor de kans die mij in Baarn is geboden. Maar een combinatie van beide functies zou voor mij een onwerkbare situatie opleveren ik zou niet meer het raadslid kunnen zijn dat ik wil zijn, dat ik tot nu toe was en dat Groningen verdient. Het was daardoor een of-of vraagstuk. Waarbij ik voor de beantwoording van dat vraagstuk heel veel argumenten de revue heb laten passeren. Van zwaar emotionele tot volledig rationele.”

“Op een gegeven moment heb ik die bij elkaar geveegd en de balans opgemaakt. Die sloeg door naar die nieuwe baan waardoor ik de knoop heb doorgehakt.”

Wat heb je kunnen bereiken in de twee jaar dat je raadslid was?

“Mijn portefeuille omvatte vooral de fysieke stad, een ogenschijnlijk harde kant van de stad, maar waarbij ik voor de menselijke component erg interessant vond.”

“Er zijn verschillende dingen die ik heb kunnen bereiken. De afschaffing van de 15%-norm in het nieuwe huisvestingsbeleid, een verdere inzet op de verbetering van de kwaliteit van de bestaande voorraad jongerenwoningen, stoepkrijten in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) niet meer zien als graffiti, maar ook breder een verzoek om alle onnodige regels uit de APVG te schrappen.”

“Andere resultaten zijn het uitwerken van plannen om scooters en vervuilende vervoersmiddelen uit de binnenstad van Groningen te weren. Maar ook aandacht en verbetering van de huisvesting voor internationale studenten.”

Waar ben je het meest trots op?

“Het meest trots ben ik op de aandacht voor de huisvesting van internationale studenten. Dit was tot nu toe altijd een ondergeschoven kind in het huisvestingsbeleid van de gemeente. Samen met de SP en Student & Stad heb ik verschillende initiatieven uitgewerkt waardoor dit onderwerp nu een van de dominante aandachtspunten van de gemeente is.”

“Dat is ook belangrijk want de groep internationale inwoners groeit hard en terwijl de universiteit en de hogeschool campagne voeren om meer internationale studenten te laten komen hadden zij niet de zelfde positie op de woningmarkt als ‘ Nederlandse studenten’ .”

Wat zul je het meest missen?

“Het meeste zal ik de debatten in de raad en het contact met de inwoners missen. We nemen als raad besluiten die direct in (kunnen) grijpen in het leven van Groningers. Voor mij werd de omvang van die besluiten altijd het meest zichtbaar bij de betrokkenen op de bank, bij hen thuis. De informatie die je daar dan mee krijgt meenemen in de politieke besluitvorming van debatten, moties en amendementen dat vond ik, maar vind ik nog steeds, het allermooiste. Dat is een bijzondere manier van werken die alleen in de politiek voorkomt.”

Wat wil je de D66-fractie meegeven?

“Blijf zo doorgaan met het verwezenlijken van al het moois wat we in ons programma, maar vooral ook in het coalitieprogramma hebben opgeschreven. Met negen mensen kunnen we echt het verschil maken. Ik lever daar nu geen bijdrage meer aan als raadslid, maar jullie zijn nog niet van mij af!”

Gaan we je ooit nog terugzien in de politiek?

“Jazeker. Ik vind onze democratie te belangrijk en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen, maar vooral krijg ik van het contact met inwoners en de debatten in de raad een energie en enthousiasme waardoor ik met gemak kan zeggen: ik verlaat de gemeenteraad van Groningen, maar niet de politiek.”