Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 april 2016

D66 blij met uitstel bomenkap voor fietsroute Zernike

D66 heeft duurzaamheid en groen hoog op de agenda staan. De discussie over de kap van bomen voor de Selwerd-Zernikeroute zorgt dan ook voor een politiek dilemma. Belangrijk voor D66 is dat er werk wordt gemaakt van één van de drukste fietsroutes van Nederland, met oog voor bewonersbetrokkenheid én het aanwezige groen.

D66 is dan ook blij dat de kap eerst is uitgesteld. ‘Dat er ruim tweeduizend handtekeningen zijn verzameld geeft aan dat het college de zaak heeft onderschat,’ begint commissielid Tom Rustebiel. ‘Dat is spijtig, want een tekort aan ambtelijke capaciteit zou geen reden moeten zijn dat participatie- en inspraaktrajecten korter worden.’ Het uitstellen lijkt nu al te werken. ‘In overleg met de buurt zijn er alternatieven gevonden om een deel van de kap te voorkomen.’

Alternatieven
Een alternatief heeft Rustebiel zelf ook. ‘Er lopen nu een wandel én een fietspad parallel door de wijk. Waarom benutten we het wandelpad niet voor de fietsers? Op die manier ontstaan er twee rijrichtingen. Dat is veilig en er kunnen er bomen behouden blijven. Het vervolgens verplaatsen van het wandelpad is waarschijnlijk minder ingrijpend voor het stedelijke groen.’

Fietsstad Groningen
Toch wil Rustebiel ook het urgente en grootstedelijke belang van de route benadrukken. ‘De fietsstrategie is door de raad unaniem aangenomen. Het aanpakken van één van de drukste fietsroutes van Nederland is dan ook een logisch gevolg en heeft wat mijn fractie betreft prioriteit voor Fietsstad Groningen.’

Compensatie
Voor de bomen die straks wel gekapt moeten gaan worden geldt een compensatieregeling. ‘Dat doet het college altijd erg netjes, zo gaat er uiteindelijk geen groen verloren. Wel zou mijn fractie graag zien dat compensatie plaats heeft in de wijk. Zo blijft de stedelijke ecologische hoofdstructuur in stand en kunnen de buurtbewoners er ook van genieten. Compensatie op bijvoorbeeld het Zernike-terrein is om die reden niet optimaal.’

Beleving
Rustebiel wil tot slot ook nog wijzen op een ander punt. ‘In politieke discussies over fietsen gaat het heel vaak om mobiliteit. Als fietsfanaat weet ik echter, dat beleving ook een belangrijke rol speelt. We hopen dan ook dat er een snelle en zo groen mogelijke fietsroute uit de bus rolt. Dat is niet alleen voor de buurtbewoners en de ecologische waarden beter, maar ook fijn voor de fietser zelf.’