Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2015

D66 wil onderzoek naar milieuzone voor scooters

Het scooterbeleid in Groningen moet op de schop. Dat bepleit D66-raadslid Koen Castelein vandaag bij het bespreken van een eerder initiatiefvoorstel van PvdA en GroenLinks met de titel De eerlijke brommer. “Nieuwe feiten laten zien dat de fietsveiligheid en gezondheid van inwoners steeds meer in het gedrang komt.”

Veiligheid voor fietsers
Er vinden in onze stad steeds meer en ernstiger ongelukken plaats tussen fietsers en scooters. Harde cijfers ontbreken, maar recente berichten van het UMCG zijn op zijn minst alarmerend. Dit staat haaks op de doelen van de recent aangenomen fietsstrategie. Castelein: “Om fietsopstoppingen te voorkómen worden verschillende fietspaden verbreed. Maar dit kan scooters aanmoedigen om harder te gaan rijden, wat haaks staat op een ander speerpunt van de fietsstrategie: meer fietsveiligheid.” Een voor de hand liggende oplossing is om scooter- en fietsroutes meer van elkaar te scheiden. Ook Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pleiten daarvoor. Zij hebben eerder een brandbrief aan de regering verstuurt. D66 pleit ervoor dat de stad Groningen zich bij hen aansluit.

Geen fijnstofkanonnen in de binnenstad
Scooters leveren niet alleen veiligheidsproblemlemen ook. Met name tweetaktscooters zijn ware fijnstofkanonnen. Castelein: “Uit recent onderzoek van TNO komt naar voren dat een tweetaktscooter 20 tot 2700 keer meer fijnstof uitstoot dan een bestelbusje. Dat vraagt om actie.” D66 gaat het college daarom vragen om te onderzoeken hoe en op welke termijn een milieuzone voor tweetaktscooters kan worden ingevoerd, om te beginnen in de binnenstad. Castelein: “Doordat scooters in de drukke binnenstad veel moeten optrekken en remmen, produceren ze extra veel fijnstof. De vele voetgangers ademen dat weer in.” Het weren van tweetaktscooters uit de binnenstad sluit goed aan bij de ambitie van het college om de stad duurzamer te maken en de binnenstad aantrekkelijker.