Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 mei 2015

D66 blij met miljoeneninvestering in Groningen fietsstad

Vandaag werd duidelijk dat de gemeente Groningen samen met andere partijen de komende 10 jaar 85 miljoen euro zal investeren om het fietsklimaat in en rond de stad te verbeteren. “Dat is een bedrag waaruit duidelijk de ambitie van de gemeente als fietsstad blijkt, maar het is ook een bedrag waarmee daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden om deze waar te maken” aldus D66-raadslid Koen Castelein.

 

Fietsstrategie
Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad de fietsstrategie Groningen 2015-2025 vast. In deze strategie zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid weergeven.Routes en verbindingen staan centraal, maar er is ook aandacht voor sociale aspecten, innovatieve oplossingen en de ontwikkeling van een fietscultuur. De maatregelen die genomen moeten worden om dit beleid vorm te geven, de zogenoemde fietswensen, zijn de afgelopen maanden geïnventariseerd. Ook D66 haalde ideeën op en droeg deze aan bij de gemeente.

Uitvoeringsprogramma
Naast de plannen voor de langere termijn werd vandaag ook duidelijk dat de gemeente snel aan de slag gaat met kleine maatregelen. Alle maatregelen die D66-wethouder Paul de Rook met de gemeente wil nemen om de positie van fietsstad Groningen te versterken zijn terug te vinden in het uitvoeringsprogramma fietsstrategie 2015-2025. Later deze maand zal de raad dit programma bespreken. “Dan kunnen we daadwerkelijk zien welke maatregelen de gemeente wil nemen en welke prioriteit en planning daarbij hoort. De voortekenen zijn in ieder geval erg positief. Het lijkt erop dat we zo ongeveer alle punten van ons verkiezingsprogramma en ons 10-puntenplan voor de fiets erin terugvinden. Daar zijn we bijzonder blij mee,” aldus Castelein.