Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 mei 2014

Nieuw college van start

Het nieuwe college van de gemeente Groningen kan van start. In de extra raadsvergadering van woensdag 14 mei werd het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord ” Voor de verandering”  besproken. Daarna volgde de voordracht en benoeming van de nieuwe wethouders. De raad stemde unaniem in met de benoeming van de kandidaten.
D66 levert twee wethouders. Ton Schroor (Financiën, Onderwijs, Zorg & Welzijn, Publieke Dienstverlening & ICT ) en Paul de Rook (Verkeer & Vervoer Cultuur, Grote Markt Oostzijde & Groninger Forum en Sport) nemen zitting in het college namens de democraten en zullen de komende vier jaren het coalitieakkoord ten uitvoer brengen. Namens de fractie van D66 wenste Jetze Luhoff het nieuwe college veel succes en wijsheid toe.
Luhoff sprak in zijn bijdrage ook over de opgave die de komende jaren voorligt in de stad. Hij schetste hoe de samenleving aan het veranderen is en wat nodig is om als overheid hier bij aan te sluiten: ” De overheid moet mensen het vertrouwen geven om hun eigen leven en leefomgeving in te richten, maatschappelijke initiatieven belonen en ondersteunen, snijden in regelgeving en de ontwikkeling van mens en maatschappij faciliteren door te investeren in beter onderwijs”, zo somde Luhoff op. Hij benadrukte in het akkoord afgesproken ambitie om nu en in de toekomst iedereen een eerlijke kans te bieden op een diploma, een baan of huis.
Door zijn benoeming tot wethouder, vertrekt Paul de Rook na vier jaar uit de raad. Emile Zirkzee neemt zijn plaats in de fractie in.