Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 maart 2014

D66 kiest voor de fiets in Groningen

In geen stad ter wereld is fietsen zo populair als in Groningen.

Groningen moet voluit kiezen voor de fiets. Dat bepleit D66-lijsttrekker Jetze Luhoff vandaag. Hij wil dat de gemeente meer aandacht heeft voor de fietsers, bijvoorbeeld door in te zetten op meer stallingen, ruimere fietspaden, een autoluwe Diepenring en vaker groen licht voor fietsers. Want in geen andere stad ter wereld is fietsen zo populair als in Groningen.

Luhoff omarmt daarmee het fietsenplan Groen licht voor de fiets, dat D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven presenteerde. Daarin staan tien actiepunten om fietsen aantrekkelijker te maken. Luhoff: “Fietsen is snel, schoon en gezond. Alle reden dus om mensen in Groningen te stimuleren vaker de fiets te pakken. Dat kan met voldoende stallingen bij stations en in het centrum, maar ook door vaker groen licht en veilige fietspaden bij scholen.”

Wereldfietsstad
Tussen 2002 en 2012 steeg landelijk het aantal ritten met de fiets met 6 procent. Het aantal gefietste kilometers nam toe met 14 procent. De verwachting is dat ook in de toekomst het fietsgebruik blijft stijgen. Nederlanders fietsen dus veel, maar Groningers nog meer. 60% van het verkeer in de binnenstad bestaat uit fietsers en de gemiddelde Stadjer pakt zo’n 10 keer per week de fiets. In geen stad ter wereld is dat percentage hoger. Maar de voorzieningen in Groningen, zoals goede fietspaden en stallingen, zijn hier niet altijd op berekend.

Stallingen
De binnenstad en het Hoofdstation bieden volgens D66 Groningen vaak niet genoeg ruimte om de fiets te parkeren. Ook ontstaan op sommige wegen ‘fietsfiles’. Vaker groen licht en groene zones voor fietsers kunnen uitkomst bieden. D66-Tweede Kamerlid Van Veldhoven: “Iedereen kent het gevoel van zoeken naar een stalling, terwijl je trein bijna vertrekt. Of eindeloos wachten voor een druk kruispunt. We houden te weinig rekening met de fietser. En dat terwijl fietsen zo goed is. Het is schoner voor je omgeving en goed voor je lijf.”

Scholen
Ook valt de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Vooral rond scholen is dit belangrijk. Het waarschuwen van automobilisten voor fietsende kinderen en bredere fietspaden, die gescheiden zijn van de rijbaan, helpen hierbij. Lijsttrekker Luhoff: “Maar ook elders in de stad liggen knelpunten die we aan moeten pakken. Denk aan het zebrapad tussen Grote en Vismarkt en de Gerrit Krolbrug.”

Actie

Tien actiepunten voor fijner fietsen:

1. Meer stallingen bij het Hoofdstation.

2. Bereikbare fietsenstallingen in de binnenstad.

3. Doorfietsroutes met zo min mogelijk kruispunten.

4. Groene golf waar mogelijk, minder stoppen voor rood.

5. Veilig fietsen bij school.

6. Geef fietsen voorrang bij nieuwe mobiliteitsplannen.

7. Maak fietsen naar het werk aantrekkelijker.

8. Verbeter de aansluiting op bus, trein en auto.

9. Laat mensen meedenken over fietsbeleid.

10. Verzamelpunten voor weesfietsen.