Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 maart 2009

D66 wil openbaar debat over Meerstad

In de gemeenteraad zijn er terecht zorgen over de invloed van de economische crisis op de huizenmarkt en de vertraging die dit voor Meerstad oplevert. “Alleen een openbaar debat wordt niet gevoerd. In vertrouwelijkheid wordt de raad geïnformeerd, maar met vertrouwelijke informatie kunnen wij ons werk niet doen”, aldus D66-fractievoorzitter Elco van der Wilt.

Nu deze zelfde vertrouwelijke informatie wel in de pers is gekomen, vindt D66 het hoog tijd om een openbaar debat te voeren over de doelstellingen van Meerstad. D66 wil weten of er wordt getornd aan het kwaliteitsniveau, aantallen te bouwen huizen of grootte van het meer. D66 is bovendien van mening dat de in beslotenheid gewisselde informatie ook gewoon in het openbaar gewisseld had kunnen worden, en vraagt het college deze informatie in het openbaar te bespreken met de gemeenteraad.

De vragen van D66 aan het College:
1.    Wist het college van de uitspraken van de heren Kleine en Tichelaar voor publicatie van afgelopen zaterdag of in het blad Element?

2.    Hoe kwalificeert het college de uitspraken van Kleine en Tichelaar in het licht van de besloten bijeenkomst?

3.    Onderschrijft het college de uitspraken waarin wordt getornd aan het kwaliteitsniveau, aantallen te bouwen huizen of grootte van het meer? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

4.    Vindt u dat de gemeenteraad in volledige transparantie en openbaarheid moet kunnen discussiëren over Meerstad en zo ja, wanneer bent u bereid de in de beslotenheid gedeelde informatie in het openbaar te bespreken met de gemeenteraad?

5.    Bent u het met de fractie van D66 eens dat de in beslotenheid gewisselde informatie ook gewoon in het openbaar gewisseld had kunnen worden? Zo nee, waarom niet?