Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Groningen

De stad is van jou

Van zaaltje in Groningen naar beleid op het Binnenhof

Dinsdag werd het nieuwe coalitieakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd door D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Dit akkoord moet de basis gaan vormen voor het regeringsbeleid van de komende vier jaar. In het akkoord staat het voornemen één beheerautoriteit voor de Waddenzee in te stellen. Deze wens stond op initiatief van D66 Groningen ook in het verkiezingsprogramma van D66.

Agenda

Momenteel geen activiteiten gepland.