Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Groningen

Er gaat niets boven Groningen

Patrick Kampherbeek - De Verenigbare Club - Voorzitters VVK en Potetos

Initiatiefvoorstel ‘De Vrijwilligersmakelaar’ aangenomen!

Het initiatiefvoorstel ‘De Vrijwilligersmakelaar’ is aangenomen door de gemeenteraad. Patrick Kampherbeek zijn initiatief ‘De Verenigbare Club’ kan met ondersteuning van de gemeente verder gaan met het in kaart brengen van vrijwilligersvacatures en het vinden van mensen hier voor. Terecht, vinden wij, want D66 hecht zeer aan het creëren van mogelijkheden voor mensen om invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving.