Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Groningen

Samen maken we Groningen

De gemeenteraadscyclus door de ogen van Stan Gräper

Stan Gräper loopt een arbeidsoriënterende stage bij ons als onderdeel van maatschappijleer. Hij kijkt naar de gemeenteraadscyclus van begin tot eind en hoe dat in een fractie precies gaat. Hierbij kijkt hij hoe fractievergaderingen verlopen en hoe dat vervolgens tot uitdrukking komt in de commissievergaderingen, en later ook in de raadsvergaderingen. Ook heeft Stan met de bestuursadviseur en woordvoerder van wethouder Paul de Rook meegelopen. Hierdoor ziet hij het hele gemeentelijke bestuur in werking.